Čo je zdravie?

[Celkovo: 1   Average: 5/5]

Toto je čiatočne pravda, veď kto trpí na nejaké ochorenie , isto nemôžeme povedať , že je zdravý.  Avšak môžeme tvrdiť, že osoba, ktorá je bez práce a má vážne starosti o vlastnú budúcnosť a buducnosť svojich blízkych, osoba, ktorá čelí vážnej životnej situácii, žije v stresujúcom rodinnom prostredí je zdravá, napriek tomu, že netrpí nejakou chorobou? Určite nie!  Pojem zdravie je určite oveľa širší a zahŕňa mnoho aspektov nášho života.

Definícia zdravia  daná  Svetovou zdravotníckou organizáciou nám môže pomôcť lepšie pochopiť: podľa WHO zdravie je “stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nie iba neprítomnosť choroby.” Táto definícia sa datuje do roku 1948, ale čelí mnohým problémom pri uplatňovaní v praxi. Až doteraz, v skutočnosti, väčšina krokov k zlepšeniu zdravia sa zameriavala predovšetkým na fyzickú pohodu, bez toho, aby brala do úvahy, že za účelom dosiahnutia dobrej úrovne zdravia, nestačí iba zebezpečiť zdravotnú starostlivosť a ličenie ochorení, ale  treba zabezpečiť také požiadavky ako sú: mier, jedlo, vzdelanie, príjmy, adekvátne bývanie, stabilný ekosystém, trvalo udržateľné využívanie zdrojov, dodržiabanie spravodlivosti a sociálnej rovnosti. Naše zdravie závisí v skutočnosti od  niekoľkých  faktorov, ktoré  priamo ,alebo nepriamo nás chránia pred ochorením, alebo naopak ho môžu spôsobiť.  Majte na pamäti aj to, že tieto faktory nepôsobia izolovane, ale sú vzájomne prepojené, čím sa tento obraz stáva oveľa komplikovanejším.

Zoberme si ako príklad kardio-vaskulárne ochorenia a rakovinu. Sú to multifaktoriálne ochorenia,ktoré nevznikajú z jednej príčiny, ale je to komplex faktorov, vrátane životného štýlu a sociálno-ekonomického prostredia. Je teda zrejmé, že otázky zdravia si vyžadujú nielen klasickú zdravotnú starostlivosť, ale spoluúčasť všetkých systémov, štruktúr a organizácií, ktoré svojou činnosťou majú podiel na blahu jednotlivca a komunity.

Zdravie je základným ľudským právom, ktoré je potrebné chrániť a podporovať. Ak chce niekto dosiahnuť stav úplnej pohody, musí byť schopný identifikovať a realizovať svoje túžby, uspokojiť svoje potreby, pozitívne pôsobiť na životné prostredie,ktorého je  súčasťou a sám musí mať pod kontrolou svoje zdravie a svoj život. Tieto princípy by sme mali ochraňovať, šíriť a podporovať všetci, a tak sa pričiniť  o ich skutočné uplatňovanie v tomto lobistickom a pasívnom systéme.  

 

Pridaj komentár