Ako vzniká choroba

[Celkovo: 1   Average: 5/5]

Núti nás k zamysleniu nad svojím doterajším životom, chce po nás, aby sme sa pozreli, odkiaľ a kam kráčame, a našli svoje miesto v živote. Choroba ako reč duše poukazuje na to, že náš doterajší život si vyžaduje zmenu, lebo sme doteraz málo zohľadňovali svoje predurčenie zakotvené v hĺbke našej bytosti a prehliadali našu duchovnú podstatu. Choroba je láska, ktorou sa k nám prihovára Boh, aby sme postupne dokázali našu duchovnú podstatu pochopiť a realizovať. 

K príčinám chorôb patrí nepokoj duše, nedostatočný pocit bezpečia, nadmerná ctižiadosť, útlak či potláčanie seba samého ako následok sebahodnotenia, preťažovanie seba samého, neprimeranosť a pocity viny. Ďalšími spolupríčinami ťažkých ochorení orgánov, spôsobených veľkým nedostatkom vitálnej sily v tele, sú trvalé trápenia, utrpenia či nenaplnená túžba. Ten, kto sa chorobe postaví, preukazuje prítomnosť zdravých síl vo svojej duši. Rezignácia voči chorobe naopak ukazuje na vyčerpanie a trvalý nedostatok sily. Ak sa pozeráme na chorobu ako na zlo, podlamuje takýmto postojom našu dôveru v uzdravenie, a potom nám hrozí, že jej podľahneme.  Nezabúdajme, že choroba je odrazom našich myšlienok a pocitov! Každé takéto zdanlivé zlo je nám však dané pre oveľa vyšší cieľ, ktorým nie je nič menšieho, než uzdravenie našej duše. Prevzatie zodpovednosti za svoje ochorenie je prvým krokom k uzdraveniu. Avšak pre mnoho ľudí je veľmi ťažké stotožniť sa s myšlienkou vlastnej zodpovednosti.To by znamenalo vzdať sa pocitov krivdy, sebaľútosti, obviňovania seba i iných, kritizovania. Zmeniť postoj vyžaduje nemalé úsilie. Pre mnohých je jednoduchšie prenášať vinu na iných, prípadne na iné rozličné vonkajšie faktory, okolnosti, ako zmeniť samých seba. Radšej budú trpieť, ale to je každého voľba.  Pochopiť príčinu ochorenia často znamená odhaliť skrytý pozitívny zámer, ktorý sa podvedome snažíme dosiahnuť, alebo môže neraz plniť funkciu akejsi poslednej brzdy pred spustením nežiadúceho správania. Niekedy si človek podvedome zvolí chorobu ak potrebuje získať pozornosť, alebo sa chrániť pre určitými problémami, prípadne uteká pred nejakou skutočnosťou. Častokrát je pôvod choroby v našej minulosti, v udalosti, ktorá nám spôsobila silný emocionálny otras, ktorú sme však  zatlačili hlboko do podvedomia a tá sa nám v určitých situáciach vracia a negatívne ovplyvňuje život.

Pre skutočné uzdravenie je potrebné, aby sme pochopili odkaz nášho tela,ochorenie prijali a  uvedomili si jeho pozitívny zámer a našli spôsob na zmenu a jeho dosiahnutie.

Pridaj komentár